Sdružení přátel Dukly Praha

 

Druhá schůzka sdružení  se nesla v duchu té první . Bylo zde hodně nápadů a námětů, které by mohly vést ku  prospěchu všech fotbalových nadšenců.

Sdružení pracuje na vytvoření „Etického kodexu fanouška“, který by sloužil nejen pro potřeby Dukly, ale mohl by se rozšířit i do základních škol v rámci učebních osnov a samozřejmě na všechna fotbalová hřiště.

Akce „Všichni fandíme Dukle“ se bude v podobné formě opakovat. Bylo by fajn, kdyby měl každý oddíl svůj buben J. Nevíte o nějakém?

Vznikla potřeba  vytvořit  fond (bude naplněn příspěvkem  od sponzora? z grantu? od rodičů?), na různé výdaje hráčů.

Jsou vítány příspěvky do výtisků „Hlasatele z Julisky“.

Bude vytvořena struktura, pravidla  a řád sdružení.

Třetí schůzka sdružení bude 28.5. od 17 h, kdokoli s dobrým nápadem či připomínkou  je na ní vítán.

Diana Kubů

 

 

Koncem března  byl ze strany klubu zahájen dlouhodobě plánovaný projekt „Společnou cestou“, jehož cílem je propojení rodičů hráčů s fotbalovým klubem Dukly , které by mělo být vzájemným přínosem nás všech. Další schůzka sdružení je plánována  30.4. od 17 hodin v prostorách V.I.P. restaurace.  Všichni, kdo by měli nějaký námět, se můžou schůzky zúčastnit, případně přetlumočit zástupcům našeho oddílu (Radka Brewer,  Diana Kubů, Štěpán Mentberger). Projekt je otevřený a může růst s námi všemi a v nás…

Diana Kubů

 

https://www.fkdukla.cz/clanek.asp?id=FKD-rozjizdi-novy-projekt-pod-nazvem-%E2%80%9CSpolecnou-cestou%E2%80%9D-1010