Příspěvky

Členské příspěvky se platí 10x ročně (neplatí se v červenci a prosinci) do 25. kalendářního dne v daném měsíci.

 

Číslo účtu:670100-2209794146/6210

 

Částka:600kč

 

 

(V případě nevysvětlení a neuhrazení platby do 30.kalendářního dne v daném měsíci se hráči nebude moc zúčastnit dalších tréninků).